ธุรการ 1 ตำแหน่ง | หัวหน้างาน 3 ตำแหน่ง | สรรหา 1 ตำแหน่ง | ผู้จัดการเขต 1 ตำแหน่ง

สวัสดิการของพนักงาน
เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพกับทางลูกค้า ทางบริษัทได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงานดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด
2. ค่ารถในการเดินทางถึงจุดที่รถประจำทางให้บริการ
3. เบี้ยขยัน
4. เงินพิเศษรายเดือนหากปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบ
5. เงินเบิกฉุกเฉิน
6. เงินโบนัสพิเศษรายปี สำหรับพนักงานที่ผลการปฏิบัติงานดี
7. ประกันอุบัติเหตุสามารถเข้ารักษาได้ทันทีทุกโรงพยาบาล 5,000.- ต่อครั้ง
8. ประกันชีวิตวงเงิน 120,000 บาท
9. ประกันสังคม
10. ชุดแบบฟอร์มให้พนักงานสวมใส่เป็นประจำ

สนใจร่วมงานกับเรา

กรุณากรอกรายละเอียด
Visitors: 91,529